Distribuția vizitării obiectivelor de patrimoniu (cel puțin o dată pe an) la nivelul regiunilor de dezvoltare

Profilul vizitatorului de patrimoniu include în special femei, cu vârsta între 50 și 64 de ani, cu nivel de educație mediu și un venit pe gospodărie peste salariul mediu net. Cei care au
vizitat cel puțin o dată pe an un obiectiv de patrimoniu locuiesc preponderent în regiunile de dezvoltare Sud și Sud-Vest.

13% 17% 15% 7% 14% 13% 8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tip Grafic Bars Vertical

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

 • Bărbați
 • Femei
 • 25%
 • 22%

...au mers la cinematograf pentru a vedea un film

 • 39%
 • 23%

...au asistat la competiții sportive

 • 52%
 • 41%

...au mers la spectacole de divertisment muzică

 • 3%
 • 2%

...au mers la un concert de muzică jazz sau blues


Tip Grafic Bars Horizontal

 • Foarte important
 • Important
 • Nu prea important
 • Deloc important

Oameni care aparțin aceleiași națiuni

 • 45%
 • 40%
 • 12%
 • 3%

Oameni care vorbesc aceeași limbă

 • 43%
 • 40%
 • 14%
 • 3%

Oameni care locuiesc în același teritoriu

 • 38%
 • 45%
 • 15%
 • 2%

Oameni care au aceleași credințe religioase

 • 37%
 • 35%
 • 19%
 • 9%

Oameni care aparțin aceluiași grup etnic

 • 30%
 • 39%
 • 23%
 • 8%

Tip Grafic Bars Horizontal Single Values

Biserică / mănăstire / schit

 • 41%

Non-răspuns

 • 37%

Muzeu

 • 32%

Altele

 • 21%

Monument istoric

 • 18%

Palate și castele

 • 16%

Monumentul eroilor

 • 10%

Instituție culturală

 • 7%

Casă memorială

 • 5%

Enumerare multiplă

 • 4%

Monument natural

 • 3%

Monument arheologic

 • 3%

Monument personalitate

 • 2%

Tipul obiectivului

 • 2%

Tip Grafic Pie Large

 • Niciodată
 • Mai rar
 • De câteva ori
 • Lunar
 • Săptămânal
 • Zilnic
20,11,3,3,15,48
 • Niciodată
 • Mai rar
 • De câteva ori
 • Lunar
 • Săptămânal
 • Zilnic
 • 20%
 • 11%
 • 3%
 • 3%
 • 15%
 • 48%

...ați folosit radio-ul pentru a asculta muzică

23,10,2,4,14,47
 • Niciodată
 • Mai rar
 • De câteva ori
 • Lunar
 • Săptămânal
 • Zilnic
 • 23%
 • 10%
 • 2%
 • 4%
 • 14%
 • 47%

...ați folosit radio-ul pentru a asculta știri

35,22,7,4,13,19
 • Niciodată
 • Mai rar
 • De câteva ori
 • Lunar
 • Săptămânal
 • Zilnic
 • 35%
 • 22%
 • 7%
 • 4%
 • 13%
 • 19%

...ați folosit radio-ul pentru a asculta emisiuni culturale


Tip Grafic Pie Small

 • Comuna/orașul în care locuiți
 • Județul în care locuiți
 • Regiunea istorică în care locuiți
 • România
 • Europa
77,2,3,14,4
 • Comuna/orașul în care locuiți
 • Județul în care locuiți
 • Regiunea istorică în care locuiți
 • România
 • Europa
 • 77%
 • 2%
 • 3%
 • 14%
 • 4%

Nord-Vest

74,4,10,11,1
 • Comuna/orașul în care locuiți
 • Județul în care locuiți
 • Regiunea istorică în care locuiți
 • România
 • Europa
 • 74%
 • 4%
 • 10%
 • 11%
 • 1%

Centru

73,10,0.01,17,0.01
 • Comuna/orașul în care locuiți
 • Județul în care locuiți
 • Regiunea istorică în care locuiți
 • România
 • Europa
 • 73%
 • 10%
 • 0%
 • 17%
 • 0%

Sud-Vest

68,4,8,18,2
 • Comuna/orașul în care locuiți
 • Județul în care locuiți
 • Regiunea istorică în care locuiți
 • România
 • Europa
 • 68%
 • 4%
 • 8%
 • 18%
 • 2%

Nord-Est

65,2,2,27,4
 • Comuna/orașul în care locuiți
 • Județul în care locuiți
 • Regiunea istorică în care locuiți
 • România
 • Europa
 • 65%
 • 2%
 • 2%
 • 27%
 • 4%

Sud Muntenia

63,6,6,23,2
 • Comuna/orașul în care locuiți
 • Județul în care locuiți
 • Regiunea istorică în care locuiți
 • România
 • Europa
 • 63%
 • 6%
 • 6%
 • 23%
 • 2%

Sud-Est

51,16,9,22,3
 • Comuna/orașul în care locuiți
 • Județul în care locuiți
 • Regiunea istorică în care locuiți
 • România
 • Europa
 • 51%
 • 16%
 • 9%
 • 22%
 • 3%

Vest

43,5,12,37,3
 • Comuna/orașul în care locuiți
 • Județul în care locuiți
 • Regiunea istorică în care locuiți
 • România
 • Europa
 • 43%
 • 5%
 • 12%
 • 37%
 • 3%

București-Ilfov


Tip Grafic Table

Opinie Vârstă Gen Educație Venit gospodărie Regiune de dezvoltare
1. Patrimoniul cultural material trebuie protejat 50 - 64 ani sau peste 65 de ani sau 18-29 de ani Preponderent feminin nivel de educație mediu peste salariul mediu net NE, S, NV
2. Sunt mândru/mândră de patrimoniul cultural material din România 50 - 64 ani sau peste 65 de ani sau 18-29 de ani Preponderent feminin nivel de educație mediu peste salariul mediu net S, NE, SE
3. Îmi doresc ca patrimoniul cultural material din localitatea mea să fie protejat 50 - 64 ani sau peste 65 de ani sau 18-29 de ani Preponderent feminin nivel de educație mediu peste salariul mediu net NE, NV, S
4. Protecția patrimoniului cultural material este responsabilitatea fiecăruia 50 - 64 ani sau peste 65 de ani sau 18-29 de ani Preponderent feminin nivel de educație mediu peste salariul mediu net NE, NV, S
5. Banii publici ar trebui să fie folosiți pentru protecția patrimoniului cultural material 50 - 64 ani sau peste 65 de ani Feminin și masculin nivel de educație mediu peste salariul mediu net NE, S, SE
6. Oamenii ar trebui să suporte consecințe legale pentru distrugerea patrimoniului cultural material 50 - 64 ani sau peste 65 de ani sau 18-29 de ani Feminin și masculin nivel de educație mediu peste salariul mediu net S, NE, NV
7. Autoritățile ar trebui să ofere beneficii celor ce protejează patrimoniul cultural material 50 - 64 ani sau 18-29 de ani Feminin și masculin nivel de educație mediu peste salariul mediu net S, NV, SE
8. Patrimoniul cultural material ar trebui valorificat pentru turism 50 - 64 ani sau 18-29 de ani Feminin și masculin nivel de mediu peste salariul mediu net S, NE, SE
9. La școală ar trebui făcută mai multă educație pentru protecția patrimoniului cultural material 50 - 64 ani sau peste 65 de ani sau 18-29 de ani Preponderent feminin nivel de educație mediu peste salariul mediu net S, NE, NV
10. Am nevoie de mai multe informații despre acest subiect 50 - 64 ani sau 18-29 de ani Feminin și masculin nivel de educație mediu peste salariul mediu net S sau SE

Map Counties

1% 2% 3% 4% N/A 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Map Regions

10% N/A 30% 40% 50% 60% 70% 80%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%