Consumul cultural și participarea la activitățile recreative în spațiul public

Secțiune: Cifre de consum cultural acasă la Brâncuși. O percepție asupra ofertei culturale din județul Gorj

Consumul cultural și participarea la activitățile recreative în spațiul public

Prin analiza consumului cultural în spațiul public vom lua în considerare tipurile de consum cultural și activități recreative desfășurate în afara gospodăriei, adică în afara spațiului privat al unui individ. Aceste tipuri de consum nu sunt definite strict de accesul liber (în cazul unor evenimente, accesul se face pe bază de bilet) și nu sunt nici desfășurate doar în instituții publice de cultură (exemplu: teatru, bibliotecă etc.), ci au loc și în spații private (exemplu: cinematograf într-un centru comercial).

Participarea la spectacole culturale [În ultimele 12 luni, de câte ori…?] (procentele prezentate în grafic reprezintă răspunsurile „da”)

 • Județul Gorj
 • Târgu Jiu
 • 15%
 • 32%

Teatru

 • 6%
 • 10%

Muzică clasică

 • 4%
 • 5%

Spectacol de balet


Consumul de servicii ale instituțiilor culturale [În ultimele 12 luni, de câte ori…?] (procentele prezentate în grafic reprezintă răspunsurile „da”)

 • Județul Gorj
 • Târgu Jiu
 • 34%
 • 43%

Vizitarea monumentelor istorice

 • 10%
 • 20%

Vizitarea muzeelor de artă

 • 7%
 • 14%

Mersul la bibliotecă pentru a citi

 • 7%
 • 11%

Vizitarea galeriilor de artă


Participarea la activități ce implică un consum receptiv [În ultimele 12 luni, de câte ori…?] (procentele prezentate în grafic reprezintă răspunsurile „da”)

 • Județul Gorj
 • Târgu Jiu
 • 41%
 • 52%

Spectacole de divertisment / muzică

 • 28%
 • 35%

Competiții sportive

 • 26%
 • 47%

Cinematograf

 • 3%
 • 5%

Concerte de jazz


Participarea la activități ce implică un consum activ [În ultimele 12 luni, de câte ori…?] (procentele prezentate în grafic reprezintă răspunsurile „da”)

 • Județul Gorj
 • Târgu Jiu
 • 64%
 • 81%

Mersul la mall-uri

 • 64%
 • 78%

Mersul la restaurant / bar / cafenea

 • 30%
 • 38%

Mersul la discotecă / club


Forme de participare la activități cu caracter comunitar [În ultimele 12 luni, de câte ori…?] (procentele prezentate în grafic reprezintă răspunsurile „da”)

 • Județul Gorj
 • Târgu Jiu
 • 91%
 • 94%

Mersul la biserică

 • 73%
 • 86%

Participarea la sărbători / evenimente locale (zilele orașului / comunei)


Forme de participare ce implică un stil de viață activ [În ultimele 12 luni, de câte ori…?] (procentele prezentate în grafic reprezintă răspunsurile „da”)

 • Județul Gorj
 • Târgu Jiu
 • 85%
 • 96%

plimbări

 • 69%
 • 89%

excursii

 • 32%
 • 44%

sală de sport (fitness / sport de intreținere)


Consumul cultural în spațiul public în funcție de vârstă

 • 18-29 de ani
 • 30-39 de ani
 • 40-49 de ani
 • 50-64 de ani
 • 65 de ani și peste
 • 49%
 • 21%
 • 17%
 • 9%
 • 4%

Vizionarea de filme la cinematograf

 • 47%
 • 18%
 • 13%
 • 12%
 • 11%

Vizionarea de spectacole de teatru

 • 29%
 • 14%
 • 23%
 • 19%
 • 15%

Vizitarea monumentelor istorice

 • 26%
 • 16%
 • 21%
 • 21%
 • 16%

Participarea la sărbători și evenimente locale


Topul instituțiilor culturale frecventate la nivelul județului Gorj și la nivelul orașului Târgu Jiu

Nr. Din următoarele instituţii culturale din județul Gorj, la care aţi fost cel puţin o dată în ultimele 12 luni? județul Gorj Târgu Jiu
1 Teatrul Dramatic ’’Elvira Godeanu’’ 7% 16%
2 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Naționale 7% 8%
3 Ansamblul Folcloric ’’Doina Gorjului’’ 6% 8%
4 Biblioteca Județeană ’’Christian Tell’’, Gorj 6% 9%
5 Palatul Copiilor 6% 14%
6 Cinematograful din ’’Shopping City Târgu Jiu’’ 6% 13%
7 Muzeul Județean Gorj ’’Alexandru Ștefulescu’’ 5% 6%
8 Școala Populară de Artă din Târgu Jiu 5% 7%
9 Casa de Cultură a Tineretului Gorj, Târgu Jiu 4% 6%
10 Ansamblul Folcloric ’’Maria Lătărețu’’ 4% 3%
11 Centrul de Cercetare, Documentare si Promovare ’’Constantin Brâncuși’’ 3% 5%
12 Cinematograful ’’Sergiu Nicolaescu’’ 3% 6%
13 Orchestra de cameră ’’Lira Gorjului’’ 3% 4%

Topul participării la evenimente culturale la nivelul orașului Târgu Jiu

Care sunt evenimentele la care ați participat în ultimele 12 luni în județul Gorj sau în municipiul Târgu Jiu? (locuitorii orașului Târgu Jiu)
1. Festivalul Național de Muzică ușoară și folk ’’Coloana Infinitului’’ 12%
2. Zilele Elvira Godeanu. Festival național de teatru 11%
3. Ziua Internațională a Iei Românești 10%
4. Nedeia de Sf. Ilie de la Polovragi 9%
5. Festivalul Cântecului, Joculuu și Portului popular Gorjenesc’’ Tismana 9%
6. Festivalul Național de Folk și Baladă ’’Poarta Sărutului’’ 8%
7. Ziua Culturii Naționale 8%
8. GorjFest. Festivalul Internațional de Arte Vizuale 8%
9. Fiii Gorjului - Întoarcerea acasă 7%
10. Festivalul Cântecului Popular Românesc ’’Maria Lătărețu’’ 6%
11. Festival Național de dans ’’Prin dans spre infinit’’ 6%
12. Festivalul Internațional de Folclor ’’Acasă la Brâncuși’’ 5%
13. Târgul meșterilor Populari din România 4%
14. Festivalul Național de Gimnastică și Dans ’’Măiastra’’ 4%
15. Festivalul Interjudețean de folclor pastoral ’Urcatul oilor la munte’’ 4%
16. Saptămâna Națională a Bibliotecilor 4%
17. Salonul International de Caricatură, Târgu Jiu 3%
18. Meleaguri Brâncușiene. Festival – concurs pentru de muzică populară pentru Şcolile Populare de Artă 3%
19. Simpozionul Internațional de Sculptură Brâncușiană 3%

Surse de informare [Ce surse de informare folosiți pentru evenimente culturale la care mergeți în județul Gorj?]

 • Mass-media (presă, TV, radio)
 • Prieteni
 • Afișe
 • Internet
 • Broșuri, flyiere, bannere
 • Reviste de evenimente culturale
 • Ghiduri de timp liber
 • 42%
 • 41%
 • 38%
 • 31%
 • 20%
 • 10%
 • 3%

frecvență


Creșterea consumului cultural în spațiul public [Ce v-ar determina să mergeți mai des la spectacole / evenimente în județul Gorj?]

 • Județul Gorj
 • Târgu Jiu
 • 29%
 • 33%

Mai mult timp liber

 • 28%
 • 39%

Programarea spectacolelor la ore accesibile

 • 24%
 • 31%

Cunoașterea programului de spectacole pe termen lung (2-3 luni în avans)

 • 20%
 • 19%

O mai bună promovare a spectacolelor

 • 20%
 • 20%

Oferte de bilete promoționale (inclusiv abonament redus)

 • 12%
 • 16%

Desfășurarea spectacolelor în spații neconvenționale

 • 11%
 • 22%

Parcare gratuită

 • 7%
 • 11%

Îmbunătățirea calității informațiilor despre spectacol

 • 6%
 • 9%

Diversificarea tipului de spectacole (exemplu: spectacole cu caracter interdisciplinar - teatru, dans, muzică)

 • 6%
 • 12%

Existența unei cafenele / ceainării în incinta instituției de spectacol

 • 4%
 • 5%

Diversificarea modalităților de achiziționare a biletelor (online)


Percepția respondenților asupra domeniilor de investiție din bugetul de stat

Dacă autorităţile din localitatea dvs. (primăria şi consiliul judeţean) ar beneficia de mai mulţi bani la buget, în care din următoarele domenii aţi vrea cel mai mult ca aceşti bani suplimentari să fie cheltuiţi? Dar în care domeniu aţi vrea cel mai puţin Cel mai mult Cel mai puţin
1 Protejarea, prezervarea sau reabilitarea clădirilor istorice, monumentelor, siturilor arheologice, cetăţilor) 9% 2%
2 Repararea / modernizarea dispensarelor sau spitalelor din localitate 30% 1%
3 Repararea / modernizarea şcolilor sau liceelor din localitate 13% 3%
4 Programe de formare profesională pentru cei fără un loc de muncă 17% 5%
5 Organizare de evenimente culturale 3% 17%
6 Construirea unui centru cultural multifuncțional 3% 13%
7 Investiţii în infrastructura de transport 3% 8%
8 Investiţii în infrastructura de agrement 2% 13%
9 Investiții în infrastructura culturală (muzee, expoziții, săli de spectacole) 1% 5%
10 Investiţii în infrastructura turistică 1% 8%
11 Construirea de parcuri şi locuri de joacă pentru copii 2% 4%
12 Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi 4% 2%
13 Crearea de spaţii de socializare pentru vârstnici 6% 3%
14 Crearea de spaţii de creaţie pentru copii şi tineri 5% 2%
Non răspuns 3% 15%

Satisfacția respondenților

Dvs. personal, cât de satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii din localitatea în care trăiţi? Vă rugăm să acordaţi o notă de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „total nesatisfăcut”, iar 10 înseamnă „total satisfăcut” Medie
Situaţia clădirilor istorice (aspect, întreţinere); 9
Preţurile activităţilor sau evenimentelor culturale disponibile pentru publicul larg; 9
Diversitatea activităţilor sau evenimentelor culturale disponibile pentru publicul larg; 8,6
Situaţia clădirilor din afara centrului localităţii (în cartiere, de exemplu: aspect, întreţinere) 8,4
Numărul de evenimente culturale desfăşurate în afara centrului localităţii (în cartiere, de exemplu); 7,9
Situaţia spaţiilor publice (pieţe publice, zone pietonale etc); 7,4
Situaţia serviciilor sociale (de exemplu: de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor în vârstă, de sprijin a persoanelor aflate în dificultate economică etc); 7,4
Siguranţa personală atunci când sunteţi în afara casei (pe stradă, la cumpărături etc); 7,2
Sistemul public de învăţământ; 7,2
Facilităţile de practicare a sportului şi a activitaţilor de recreere fizică (de ex. săli / terenuri de sport); 7,1
Sistemul public de transport în comun; 6,9
Facilităţile pentru activităţi culturale (muzee, biblioteci, săli de spectacole, cinema etc); 6,8
Situaţia străzilor (întreţinerea lor); 6,7
Spaţiile verzi şi parcurile; 6,2
Sistemul medical (spitale, policlinici); 6,0