Chiar dacă acordă o importanță ridicată protejării patrimoniului cultural construit, populația gorjeană cunoaște beneficiile asociate acestei activități într-o mai mică măsură decât populația națională. Așadar, prin campaniile de promovare sau informare culturală realizate de instituțiile din județ, ar trebui vizată creșterea conștientizării avantajelor asociate protejării patrimoniului cultural construit.

Pentru a înțelege mai bine practicile de consum cultural, este nevoie de cunoașterea modului în care se definesc oamenii dintr-un anumit spațiu geografic. Apartenența la o identitate națională nu mai este văzută în literatura de specialitate recentă ca un atribut prestabilit, ci ca o problemă de alegere dintre mai multe posibile identități supra sau subnaționale.

Se observă la nivelul populației din județul Gorj o scădere a transmiterii elementelor de patrimoniu imaterial de la generațiile vârstnice către cele tinere. Tocmai de aceea, instituțiile de educație și cultură din județ ar trebui să remedieze acest declin prin promovarea activă a elementelor de patrimoniu cultural imaterial.

Protejarea patrimoniului cultural construit [În opinia dumneavoastră, cât de importantă este protejarea patrimoniului cultural construit din județul Gorj?]

 • Foarte important
 • Destul de important
 • Nu prea important
 • Deloc important
 • 45%
 • 45%
 • 8%
 • 2%

-


Beneficiile protejării patrimoniului cultural [Care credeți că sunt beneficiile protejării patrimoniului cultural construit pentru județul Gorj?]

 • Cunoaşterea trecutului
 • Păstrarea identităţii şi tradiţiilor comunităţilor, grupurilor de oameni
 • Dezvoltarea turismului
 • Este o moştenire pentru generaţiile viitoare
 • Beneficii economice
 • Îi ajută pe oameni să fie mândri de localitatea / zona în care s-au născut sau trăiesc
 • Bucură oamenii
 • Ajută în educaţie, indiferent de vârstă
 • Păstrează peisajele urbane sau rurale vechi
 • Îmbunătăţeşte calitatea vieţii
 • 49%
 • 45%
 • 42%
 • 40%
 • 29%
 • 28%
 • 26%
 • 26%
 • 18%
 • 17%

– răspuns multiplu –


Atitudini față de tradiții și obiceiuri [Dumneavoastră în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații...?]

 • Acord total sau parțial
 • Dezacord total sau parțial

Tradițiile și obiceiurile ocupă un loc important în societatea românească

 • 97%
 • 3%

Respectarea tradițiilor și obiceiurilor ajută la construirea unui viitor mai bun

 • 92%
 • 8%

Obiceiurile și tradițiile tuturor culturilor sunt importante

 • 91%
 • 9%

Obiceiurile și tradițiile nu sunt apreciate suficient în România

 • 86%
 • 14%

Doar unele tradiții și obiceiuri sunt importante

 • 61%
 • 39%

În unele cazuri, respectarea unor tradiții și obiceiuri împiedică dezvoltarea societății

 • 61%
 • 39%

Cunoașterea unor elemente de patrimoniu cultural imaterial în funcție de vârstă [– % Da –]

 • 18-29 ani
 • 30-39 ani
 • 40-49 ani
 • 50-65 ani
 • 65 ani și peste
 • 48%
 • 51%
 • 57%
 • 69%
 • 68%

Cântece populare

 • 40%
 • 52%
 • 62%
 • 64%
 • 66%

Obiceiuri specifice

 • 52%
 • 54%
 • 62%
 • 69%
 • 66%

Sărbători tradiționale

 • 57%
 • 56%
 • 57%
 • 61%
 • 60%

Dansuri populare

 • 24%
 • 27%
 • 31%
 • 43%
 • 46%

Expresii populare

 • 27%
 • 26%
 • 32%
 • 45%
 • 45%

Meșteșuguri tradiționale


Cunoașterea unor elemente de patrimoniu cultural imaterial [Având în vedere localitatea în care locuiți, dumneavoastră cunoașteți...?]

 • Sărbători tradiționale
 • Cântece populare
 • Dansuri populare
 • Obiceiuri specifice
 • Meșteșuguri tradiționale
 • Expresii populare
 • 61%
 • 59%
 • 58%
 • 57%
 • 36%
 • 35%

– % Da –


Transmiterea patrimoniului cultural imaterial [Ați învățat de la părinți / bunici / alte persoane din generațiile anterioare vreunul din următoarele?]

 • Colinde
 • Dansuri populare
 • Cântece populare
 • Proverbe
 • Basme/ Legende
 • Rețete ale unor preparate tradiționale
 • Meșteșuguri
 • Balade
 • Jocuri tradiționale pentru copii
 • Credințe populare despre soare, cer, stele, ploaie, fulgere, curcubeu, zăpadă
 • 59%
 • 49%
 • 48%
 • 47%
 • 45%
 • 39%
 • 31%
 • 30%
 • 27%
 • 22%

– % Da


Transmiterea patrimoniului cultural imaterial în funcție de vârstă [Primele șase mențiuni – % Da]

 • 18-29 ani
 • 30-39 ani
 • 40-49 ani
 • 50-65 ani
 • 65 ani și peste
 • 58%
 • 57%
 • 60%
 • 58%
 • 65%

Colinde

 • 33%
 • 45%
 • 44%
 • 56%
 • 60%

Cântece populare

 • 40%
 • 48%
 • 43%
 • 56%
 • 57%

Dansuri populare

 • 42%
 • 38%
 • 45%
 • 52%
 • 54%

Proverbe

 • 20%
 • 26%
 • 43%
 • 48%
 • 54%

Rețete ale unor preparate tradiționale

 • 34%
 • 43%
 • 46%
 • 49%
 • 53%

Basme / legende