Instituții de spectacole – date descriptive

Secțiune: Instituții de spectacole – date descriptive

Instituții de spectacole – date descriptive

Această pagină prezintă o serie de analize, date descriptive și indicatori stastistici despre activitatea instituțiilor de spectacole din România care au raportat activitate pe anul 2018 prin completarea chestionarului CULT 3 – “Activitatea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte” , în cadrul procesului de colectare statistică anuală desfășurată de Institutul Național de Statistică.

Analizele au fost centrate în primul rând pe distribuția teritorială a unităților cu proprietate de stat (publice).

Definiții:

Instituţiile de spectacole şi concerte (unități publice) şi companiile de spectacole şi concerte (unități private) funcţionează în baza Ordonanţei nr.21/2007, modificată şi completată de Legea nr.353/2007, şi prezintă direct publicului producţii artistice (spectacole şi/sau concerte) care pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de operă, operetă, folclorice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuşi şi/sau de marionete, de teatru instrumental, respectiv concerte de muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, camerală, corală, folclorică, electronică, precum şi alte spectacole şi concerte, indiferent de gen sau orice tip de reprezentaţie. 

Instituţiile şi companiile de concerte sunt filarmonici, orchestre sau alte formaţii instrumentale, corale sau vocal-instrumentale care deţin un ansamblu artistic permanent, capabil să susţină activitatea unei stagiuni de concerte.

Unitatea de bază este definită ca sediul central al instituției la nivelul localității sau unității administrativ-teritoriale (UAT) pe raza căreia funcționează. Unitățile de bază pot avea/înființa filiale pe raza UAT-ului în care funcţionează.

Astfel, numărul total de instituții include unitățile de bază și filialele lor. [SURSA]

Date generale [2018]


Distribuția instituțiilor de spectacole din România în funcție de tipologie și forma de proprietate (2018)

 
 
 

Personalul instituțiilor de spectacole [2018]


Distribuția în funcție de gen a personalului de specialitate din muzee și colecții publice (2018)


Distribuția geografică a personalului din instituțiile de spectacol - proprietate de stat - pe tipuri de încadrare

 
Date similare despre Muzee și colecții publice
Date similare despre Biblioteci