Numărul de Persoane Fizice Autorizate / Întreprinderi Individuale / Întreprinderi Familiale din Sectoarele Culturale și Creative (2020)

Secțiune: Sectoarele Culturale și Creative din România

Numărul de Persoane Fizice Autorizate / Întreprinderi Individuale / Întreprinderi Familiale din Sectoarele Culturale și Creative (2020)

În cadrul analizei economice a Sectoarelor Culturale și Creative, realizată pe baza situațiilor financiare ale companiilor comerciale, nu au putut fi luați în calcul profesioniștii înregistrați ca Persoane Fizice Autorizate, deoarece aceștia își organizează contabilitatea în partidă simplă și ca atare nu depun anual situații financiare de sinteză (bilanț contabil, cont de profit, pierderi și anexe). Din acest motiv indicatorii de contibuție economică nu pot fi calculați în prezent.

Totuși pentru a estima ponderea profesioniștilor înregistrați ca Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale și Întreprinderi Familiale, INCFC a realizat această pagină cu date puse la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Concret, această secțiune prezintă distribuția Persoanelor Fizice Autorizate / Întreprinderilor Individuale / Întreprinderilor Familiale pe fiecare Domeniu / Subdomeniu / Cod CAEN din Sectoarele Culturale și Creative la nivelul județelor din România.

Având în vedere lipsa surselor de date care să reflecte dimensiunea reală a domeniul Meșteșuguri și artizanat (respectiv nu există cod CAEN dedicat), prezentarea de date pentru acest subsector nu este posibilă în acest moment, urmând a fi reluată în momentul în care vom obține date fiabile și coerente.

Definiția setului de date (ONRC): Sunt considerați activi, din punct de vedere juridic, profesioniştii înregistraţi în Registrul Comerţului care nu şi-au declarat suspendarea activităţii şi nu se află în nici una din stările ce pot duce la pierderea personalităţii juridice. Din numărul total de profesioniști înregistraţi în Registrul Comerţului, au fost excluşi profesioniştii cu suspendare temporară a activităţii, sucursalele, profesioniştii radiaţi, profesioniştii aflaţi în dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment, insolventă, etc.


Persoane Fizice Autorizate / Întreprinderi Individuale / Întreprinderi Familiale cu CAEN principal cuprins în Sectoarele Culturale și Creative

 

Ponderea PFA-urilor cu CAEN de SCC din totalul PFA-urilor active din România

Dintr-un total de 381.152 de PFA-uri active inregistrate in Romania, 10% au cod CAEN de SCC (38.317 entități juridice).


Numărului de Persoane Fizice Autorizate / Întreprinderi Individuale / Întreprinderi Familiale cu CAEN de SCC pe domenii (valori absolute și % din total)

Cele mai multe PFA-uri cu CAEN principal din categoria Sectoarelor Culturale și Creative sunt în domeniile IT (33%), Artele spectacolului (21,5%) si Arte vizuale (17,8%)


Distribuția Persoanelor Fizice Autorizate / Întreprinderilor Individuale / Întreprinderilor Familiale din Sectoarele Culturale și Creative la nivel de județ


Distribuția Persoanelor Fizice Autorizate / Întreprinderilor Individuale / Întreprinderilor Familiale din Sectoarele Culturale și Creative la nivel de județ


Distribuția pe gen a profesioniștilor titulari de Persoane Fizice Autorizate / Întreprinderi Individuale și membri în Întreprinderi Familiale cu CAEN principal de SCC

Un procent de 62% din totalul de 39009 de titularii de Persoane Fizice Autorizate și Întreprideri Individuale / membri din Întreprinderi Familiale din Sectoarele Culturale și Creative sunt bărbați.


Distribuția pe domenii SCC și pe gen a profesioniștilor titulari de Persoane Fizice Autorizate / Întreprinderi Individuale și membri în Întreprinderi Familiale

43% din titularii de Persoane Fizice Autorizate și Întreprideri Individuale / membri din Întreprinderi Familiale din domeniul Arte Vizuale sunt femei.


Distribuția pe categorii de vârstă a profesioniștilor înregistrați din punct de vedere juridic din PFA/II/IF ale SCC

36% din titularii de Persoane Fizice Autorizate și Întreprideri Individuale / membri din Întreprinderi Familiale active în Sectoarele Culturale și Creative au vârste cuprinse între 30 și 39 de ani.


Distribuția pe domenii SCC și pe categorii de vârstă a profesioniștilor titulari de Persoane Fizice Autorizate / Întreprinderi Individuale și membri în Întreprinderi Familiale


Anexă - Lista de coduri CAEN cuprinse în Sectoarele Culturale și Creative

Pentru mai multe detalii despre definirea Sectoarele Culturale și Creative accesați Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România [2016]