Infrastructura și activitatea cinematografelor din România

Actualizat la 13/11/2023

Temp

Descriere

Această publicație prezintă o imagine de ansamblu asupra rețelei cinematografice din România, pornind de la datele statistice relevante în domeniu. Capitolele oferă o imagine mai detaliată a dinamicii accesului populației la cinematografe și a transformărilor sectorului cinematografic autohton, prezentând distribuția teritorială a cinematografelor și evoluția indicatorilor referitori la infrastructura și activitatea acestora.

© 2024, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Metodologie

Sursa principală a datelor o constituie Anuarul Statistic al Cinematografiei, publicat de Centrul Național al Cinematografiei în perioada 2010-2022. Datele referitoare la accesul populației la cinematograf provin de la Institutul Național de Statistică, seturile ART110B și POP107A (pentru numărul spectatorilor la cinematografe pe categorii de cinematografe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, respectiv populația la nivel de localitate). Prelucrarea și ilustrarea cartografică a datelor a fost realizată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

Echipă

Maria Trifon, Bogdan Pălici, Alin Savu