Identitate națională și evenimentele comemorative dedicate Centenarului Marii Uniri

Secțiune: Barometrul de Consum Cultural 2017

Identitate națională și evenimentele comemorative dedicate Centenarului Marii Uniri

Auto-identificare națională și sub-națională

În ceea ce privește auto-identificarea națională, datele sugerează că cei mai mulți dintre respondenții eșantionului național se identifică în primul rând cu nivelul local  (comuna sau orașul în care locuiesc – 65%), în al doilea rând cu nivelul județean (51%) și în al treilea rând cu nivelul național (40%) (Graficele 1, 2 și 3). Observăm în ordinea preferințelor o tranziție treptată de la nivelul local către cel național. Este de remarcat faptul că nivelul regiunilor istorice nu reprezintă o etapă intermediară în acest proces, apartenența identitară la această categorie
fiind menționată de mult mai puțini respondenți.

[Dumneavoastră din care grup vă simțiți că faceți parte?  – eșantion național 2017]

 • Comuna / orașul în care locuiți
 • Județul în care locuiți
 • Regiunea istorică în care locuiți
 • România
 • Europa
 • 65%
 • 6%
 • 6%
 • 20%
 • 3%

Prima mențiune

 • 21%
 • 51%
 • 11%
 • 13%
 • 4%

A doua mențiune

 • 21%
 • 11%
 • 20%
 • 40%
 • 8%

A treia mențiune


Auto-identificare națională și sub-națională

Datele pentru eșantionul la nivelul Municipiului București indică o ierarhie diferită comparativ cu datele eșantionului național. Pentru fiecare din cele trei mențiuni, cei mai mulți dintre respondenți (peste 40%) se identifică prin nivelul național. Nivelul local (orașul în care locuiesc) reprezintă al doilea grup identitar în ierarhia preferințelor, fiind menționat de 34% dintre respondenți ca prima mențiune și de 22% ca a doua mențiune. Observăm astfel că la nivelul Bucureștiului are loc atât o inversare a ierarhiei între identitatea locală și identitatea națională, cât și o reducere a importanței acordate identității județene. De asemenea, observăm o importanță mai ridicată acordată identității europene, aproape un sfert dintre respondenți identificându-se ca europeni în cadrul celei de-a treia mențiuni.

[Dumneavoastră din care grup vă simțiți că faceți parte? – eșantion București 2017]

 • Comuna / orașul în care locuiți
 • Județul în care locuiți
 • Regiunea istorică în care trăiți
 • România
 • Europa
 • 34%
 • 8%
 • 10%
 • 45%
 • 3%

Prima mențiune

 • 22%
 • 18%
 • 14%
 • 41%
 • 5%

A doua mențiune

 • 17%
 • 7%
 • 9%
 • 43%
 • 24%

A treia mențiune


Auto-definire identitară

Diferitele componente identitare (identitatea națională, limba, religia, etnia) sunt considerate ca fiind  foarte importante și importante de peste două treimi din respondenți – de la 69% pentru apartenența la același grup etnic, până la 85% pentru apartenența la aceeași națiune. Cu toate acestea, ierarhia preferințelor sugerează faptul că, în auto-definirea identității, pentru majoritatea respondenților identitatea națională este mai importantă comparativ cu identitatea etnică și identitatea religioasă. Aceste două elemente identitare (etnia și religia) sunt surclasate inclusiv de apartenența la grupuri identitare definite prin teritoriu sau limba folosită.

[În ce măsură este important pentru dumneavoastră să faceți parte din următoarele grupuri
de oameni? – eșantion național 2017]

 • Foarte important
 • Important
 • Nu prea important
 • Deloc important

Oameni care aparțin aceleiași națiuni

 • 45%
 • 40%
 • 12%
 • 3%

Oameni care vorbesc aceeași limbă

 • 43%
 • 40%
 • 14%
 • 3%

Oameni care locuiesc în același teritoriu

 • 38%
 • 45%
 • 15%
 • 2%

Oameni care au aceleași credințe religioase

 • 37%
 • 35%
 • 19%
 • 9%

Oameni care aparțin aceluași grup etnic

 • 30%
 • 39%
 • 23%
 • 8%

Auto-definire identitară

Datele obținute la nivelul Bucureștiului arată o ierarhie a răspunsurilor identică cu cea obținută la nivelul eșantionului național. Cu toate acestea, observăm o reducere a proporției respondenților care consideră diferitele componente identitare ca fiind foarte importante, cu diferențe față de eșantionul național ce variază între 6 și 16 puncte procentuale.

[În ce măsură este important pentru dumneavoastră să faceți parte din următoarele grupuri de oameni? – eșantion București 2017]

 • Foarte important
 • Important
 • Nu prea important
 • Deloc important

Oameni care aparțin aceleiași națiuni

 • 32%
 • 48%
 • 13%
 • 7%

Oameni care vorbesc aceeași limbă

 • 27%
 • 47%
 • 19%
 • 7%

Oameni care locuiesc în același teritoriu

 • 26%
 • 50%
 • 18%
 • 6%

Oameni care au aceleași credințe religioase

 • 24%
 • 33%
 • 27%
 • 16%

Oameni care aparțin aceluași grup etnic

 • 23%
 • 35%
 • 28%
 • 14%

Definirea subiectivă a identității naționale

O altă sub-temă abordată în cadrul studiului a vizat identificarea caracteristicilor identitare pe care respondenții le consideră importante pentru a fi „un adevărat român”. Rezultatele raportate în Graficul 9 sugerează că toate componentele evaluate au fost considerate importante și foarte importante de cei mai mulți dintre respondenți.
Remarcăm faptul că prima poziție în această ierarhie este ocupată de „respectarea legilor și instituțiilor României”, fiind menționată de 95% din respondenți. La polul opus, ultima poziție în ierarhie este ocupată de apartenența la religia creștin-ortodoxă, fiind considerată ca importantă sau foarte importantă de 69% din respondenți.
În ciuda acestor diferențe descriptive la nivelul procentelor obținute, analizele suplimentare efectuate (analize factoriale) ilustrează faptul că toate cele opt caracteristici identitare
evaluate reprezintă componente ale aceluiași construct. Astfel, rezultatele statistice indică faptul că preferințele populației pentru cele opt caracteristici nu sunt mutual exclusive:
respondenții care au considerat foarte importantă respectarea legilor și instituțiilor României au considerat importante în același timp aspecte precum apartenența la religia creștin ortodoxă, a avea origini românești sau a trăi aproape toată viața în România. Un astfel de rezultat sugerează că datele obținute la nivelul României nu permit diferențierea semnalată
în literatura de specialitate, între cetățenia civică și cetățenia etnică.
Rezultatele obținute la nivelul municipiului București sunt similare cu rezultatele obținute la nivel național, atât în ceea ce privește ierarhia componentelor identitare, cât și la nivelul procentelor obținute.

[Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte pentru a fi „un adevărat român”? – procente inregistrate de răspunsurile Important și Foarte important]

 • Eșantion național
 • București
 • 95%
 • 92%

Să respecți legile și instituțiile României

 • 93%
 • 88%

Să știi să vorbești limba română

 • 91%
 • 88%

Să te simți român

 • 86%
 • 83%

Să ai cetățenie română

 • 84%
 • 81%

Să ai origini românești

 • 82%
 • 78%

Să te fi născut în România

 • 70%
 • 70%

Să fi trăit aproape toată viața în România

 • 69%
 • 60%

Să fii creștin-ortodox


Sentimente de mândrie națională

În ceea ce privește sentimentele de mândrie națională, observăm la nivelul eșantionului național atitudini favorabile față de majoritatea afirmațiilor incluse în chestionar. Procentul cel mai ridicat (95%) este înregistrat pentru mândria față de performanţele internaționale obținute de sportivi români.
Datele la nivelul municipiului București sugerează rezultate similare. Singura diferență notabilă se înregistrează pentru afirmația Există lucruri care mă fac să îmi fie rușine de România. Dacă la nivel național procentul persoanelor care este de acord cu această afirmație este de 58%, la nivelul Bucureștiului acest procent ajunge la 70%.

[Sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu următoarele afirmații? – răspunsurile Acord total sau parțial]

 • Eșantion național
 • București
 • 95%
 • 91%

Când țara mea obține rezultate sportive internaționale mă simt mândru să fiu român

 • 74%
 • 70%

Prefer să fiu cetățean al României decât cetățean al oricărei alte țări

 • 62%
 • 68%

Televiziunile românești ar trebui să difuzeze prioritar filme românești

 • 58%
 • 58%

Există lucruri care mă fac să îmi fie rușine de România

 • 48%
 • 50%

Din punct de vedere cultural, România este o țară peste majoritatea celorlalte țări din Uniunea Europeană

 • 44%
 • 43%

Lumea ar fi un loc mai bun dacă oamenii din alte țări ar fi ca românii


Participarea la evenimente comemorative

Datele obținute la nivel național sugerează că, pentru perioada delimitată, 50% dintre respondenți au mers cel puțin o dată la astfel de manifestări și că 82% au urmărit cel puțin o dată la TV, la Radio sau online manifestările organizate de 1 Decembrie.  Cu toate acestea, doar 6% dintre respondenți au declarat că participă anual la manifestările dedicate Zilei Naționale a
României, și doar 21% dintre respondenți urmăresc anual aceste manifestări, ceea ce sugerează un caracter ocazional pentru participarea la evenimentele comemorative de acest tip. 

[Gândindu-vă la ultimii cinci ani, cât de des…? – eșantion național 2017]

 • Niciodată
 • O dată sau de două ori
 • Aproape în fiecare an
 • În fiecare an

Ați mers la manifestările dedicate Zilei Naționale a României (1 Decembrie)

 • 50%
 • 28%
 • 16%
 • 6%

Ați urmărit manifestările dedicate Zilei Naționale a României la TV, radio sau online

 • 18%
 • 23%
 • 38%
 • 21%

Participarea la evenimente comemorative

La nivelul Bucureștiului (Graficul 14), participarea declarată la evenimentele comemorative este mai ridicată, 12% dintre respondenți afirmând că participă anual. Pe de altă parte, procentul celor care urmăresc anual manifestările prin mijloace de comunicare în masă (22%) este similar cu cel raportat la nivel național. Această comparație sugerează că la nivelul capitalei nu există neapărat un interes mai ridicat pentru participarea la evenimente comemorative, ci există evenimente de o amploare mai mare și un acces mai facil în rândul populației.

[Gândindu-vă la ultimii cinci ani, cât de des…? – eșantion București 2017]

 • Niciodată
 • O dată sau de două ori
 • Aproape în fiecare an
 • În fiecare an

Ați mers la manifestările dedicate Zilei Naționale a României (1 Decembrie)

 • 35%
 • 30%
 • 23%
 • 12%

Ați urmărit manifestările dedicate Zilei Naționale a României la TV, radio sau online

 • 22%
 • 23%
 • 33%
 • 22%

Preferințele pentru evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri

Analizând răspunsurile exprimate, observăm că la nivel național, 50% dintre răspunsuri au vizat evenimente festive, 21% evenimente comemorative și 15% evenimente cultural-educative. La nivelul capitalei (Graficul 23), deși se păstrează aceeași ierarhie, procentele sunt mult mai apropiate: 30% – evenimente festive, 27% – evenimente comemorative și 25% – evenimente cultural-educative.

[Distribuția răspunsurilor exprimate – Procente cumulate]

 • Eșantion național
 • Eșantion București
 • 50%
 • 30%

Evenimente cu caracter festiv

 • 21%
 • 27%

Evenimente comemorative

 • 15%
 • 25%

Evenimente cultural-educative

 • 7%
 • 3%

Evenimente locale sau identitare

 • 7%
 • 16%

Altele


Preferințele pentru evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri în funcție de gen

[eșantion național 2017]

Masculin Feminin
1. Evenimente cu caracter festiv 51% 52%
2. Evenimente comemorative 19% 23%
3. Evenimente cultural-educative 17% 15%
4. Evenimente locale sau identitare 7% 4%
5. Altele 5% 5%
6. TOTAL 100% 100%

Preferințele pentru evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri în funcție de vârstă

[eșantion național 2017]

18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-64 ani 65 de ani și peste
1. Evenimente cu caracter festiv 44% 51% 60% 45% 60%
2. Evenimente comemorative 25% 28% 13% 24% 15%
3. Evenimente cultural-educative 15% 8% 15% 22% 14%
4. Evenimente locale sau identitare 9% 1% 6% 5% 6%
5. Altele 7% 12% 6% 4% 5%
6. TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

Preferințele pentru evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri în funcție de nivelul de studii

[eșantion național 2017]

Studii elementare Studii medii Studii superioare
1. Evenimente cu caracter festiv 66% 50% 33%
2. Evenimente comemorative 16% 22% 27%
3. Evenimente cultural-educative 11% 16% 25%
4. Evenimente locale sau identitare 4% 6% 4%
5. Altele 3% 6% 11%
6. TOTAL 100% 100% 100%

Preferințele pentru evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri în funcție de mediul de rezidență

[eșantion național 2017]

Rural Urban
1. Evenimente cu caracter festiv 58% 46%
2. Evenimente comemorative 16% 25%
3. Evenimente cultural-educative 16% 16%
4. Evenimente locale sau identitare 4% 6%
5. Altele 6% 7%
6. TOTAL 100% 100%

Interesul pentru participarea la evenimentele culturale dedicate Centenarului Marii Uniri

În ceea ce privește interesul pentru participarea la evenimentele culturale dedicate Centenarului Marii Uniri, observăm o distribuție aproape simetrică între persoanele care doresc să participe (în foarte mare și în mare măsură) și persoanele care nu doresc să participe (în foarte mică și în mică măsură). Aceeași tendință este semnalată atât la nivel național, cât și la nivelul capitalei.

[Ați fi interesat(ă) să participați la evenimente culturale dedicate Centenarului Marii Uniri organizate în județul dumneavoastră?]

 • În foarte mare măsură
 • În mare măsură
 • În mică măsură
 • În foarte mică măsură
16,37,28,19
 • În foarte mare măsură
 • În mare măsură
 • În mică măsură
 • În foarte mică măsură
 • 16%
 • 37%
 • 28%
 • 19%

Eșantion național

17,39,35,9
 • În foarte mare măsură
 • În mare măsură
 • În mică măsură
 • În foarte mică măsură
 • 17%
 • 39%
 • 35%
 • 9%

Eșantion București


Interesul pentru participarea la evenimentele culturale dedicate Centenarului Marii Uniri în funcție de gen

[eșantion național 2017]

Genul În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură TOTAL
Masculin 15% 39% 27% 19% 100%
Feminin 17% 35% 29% 19% 100%

Interesul pentru participarea la evenimentele culturale dedicate Centenarului Marii Uniri în funcție de vârstă

[eșantion național 2017]

Vârsta În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură TOTAL
18-29 ani 17% 32% 31% 20% 100%
30-39 ani 10% 41% 32% 17% 100%
40-49 ani 13% 39% 25% 23% 100%
50-64 ani 24% 41% 25% 10% 100%
65 de ani sau peste 13% 33% 27% 27% 100%

Evaluarea evenimentelor de comemorare

[În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații…? – eșantion național 2017]

 • Acord total sau parțial
 • Dezacord total sau parțial

Instituțiile din domeniul culturii ar trebui să se implice mai mult în organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României

 • 88%
 • 13%

Mai multă lume ar participa la evenimentele de comemorare națională dacă ar fi mai bine promovate

 • 84%
 • 16%

Manifestările dedicate centenarului Marii Uniri ar trebui să fie mai importante decât orice alte evenimente culturale din țară

 • 72%
 • 22%

Statul ar trebui să investească mai mult pentru evenimentele de comemorare națională (ex: Ziua Națională a României)

 • 68%
 • 32%

Paradele militare reprezintă o formă învechită de a sărbători Ziua Națională a României

 • 32%
 • 68%

Evaluarea evenimentelor de comemorare

[În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații…? – eșantion București 2017]

 • Acord total sau parțial
 • Dezacord total sau parțial

Instituțiile din domeniul culturii ar trebui să se implice mai mult în organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României

 • 84%
 • 16%

Mai multă lume ar participa la evenimentele de comemorare națională dacă ar fi mai bine promovate

 • 81%
 • 19%

Manifestările dedicate centenarului Marii Uniri ar trebui să fie mai importante decât orice alte evenimente culturale din țară

 • 69%
 • 31%

Statul ar trebui să investească mai mult pentru evenimentele de comemorare națională (ex: Ziua Națională a României)

 • 63%
 • 37%

Paradele militare reprezintă o formă învechită de a sărbători Ziua Națională a României

 • 33%
 • 67%