Sectoarele Culturale și Creative din România

Dată lansare: 29 mai 2020

Descriere

Conform definiției din Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România [2016], Sectoarele Culturale și Creative cuprind următoarele subdomenii: 1. Biblioteci și arhive, 2. Patrimoniu cultural, 3. Meșteșuguri și artizanat (caracterizate de activitǎți culturale și artistice non-industriale și sunt grupate sub sintagma generalǎ de culturǎ și arte), 4. Artele spectacolului, 5. Arhitectură, 6. Carte și presă (au ca rezultat expresia culturalǎ și sunt considerate sectoare culturale), 7. Arte vizuale, 8. Audiovizual și multimedia, 9. Publicitate (orientate pe principiul funcționalității, dar au o dimensiune culturalǎ și sunt considerate sectoare creative), 10. IT, software și jocuri electronice și 11. Cercetare-dezvoltare (Sectoare transversale, se bazeazǎ pe creativitate și inovație, sunt orientate spre funcționalitate, dar sunt folosite în special ca suport pentru celelalte subsectoare).

Principalul obiectiv al studiului Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din România în perioada 2015-2018 este analiza Sectoarelor Culturale și Creative (SCC) din punct de vedere economic și social (din perspectiva ocupării forței de muncă în aceste sectoare). Analiza are în vedere modul de evoluție a acestor sectoare, studiul încadrându-se în linia cercetărilor Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), care au obiectivul de a studia evoluția SCC în mod continuu și prin folosirea ultimelor date și informații financiare disponibile.

Metodologie

Analiza economică este realizată pe baza situațiilor financiare ale companiilor comerciale. Profesioniștii înregistrați ca Persoane Fizice Autorizate nu se regăsesc în această analiză deoarece își organizează contabilitatea în partidă simplă și ca atare nu depun anual situații financiare de sinteză (bilanț contabil, cont de profit, pierderi și anexe). De aceea, indicatorii de contibuție economică nu pot fi calculați în prezent la nivel de PFA.

Totuși pentru a estima ponderea profesioniștilor înregistrați ca Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale și Întreprinderi Familiale, INCFC a realizat această pagină cu date puse la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Sursa datelor:

Pentru Analiza economică a Sectoarele Culturale și Creative – situațiile financiare anuale ale companiilor comerciale, Borg Design și  Institutul Național de Statistică.

Pentru Distribuția numărului de Persoane Fizice Autorizate / Întreprinderi Individuale și Întreprinderi Familiale cu cod CAEN principal de Sectoare Culturale și CreativeOficiul Național al Registrului Comerțului.

 

© 2024, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Rezultate