Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din România în perioada 2015-2018

Secțiune: Sectoarele Culturale și Creative din România

Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din România în perioada 2015-2018

Conform definiției din Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România [2016], Sectoarele Culturale și Creative cuprind următoarele subdomenii: 1. Biblioteci și arhive, 2. Patrimoniu cultural, 3. Meșteșuguri și artizanat (caracterizate de activitǎți culturale și artistice non-industriale și sunt grupate sub sintagma generalǎ de culturǎ și arte), 4. Artele spectacolului, 5. Arte vizuale, 6. Carte și presă (au ca rezultat expresia culturalǎ și sunt considerate sectoare culturale), 7. Arhitectură, 8. Audiovizual și multimedia, 9. Publicitate (orientate pe principiul funcționalității, dar au o dimensiune culturalǎ și sunt considerate sectoare creative), 10. IT, software și jocuri electronice și 11. Cercetare-dezvoltare (Sectoare transversale, se bazeazǎ pe creativitate și inovație, sunt orientate spre funcționalitate, dar sunt folosite în special ca suport pentru celelalte subsectoare).

Această pagină cuprinde o prezentare a principalelor rezultate ale raportului de cercetare Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din România în perioada 2015-2018. Obiectivul studiului este analiza Sectoarelor Culturale și Creative (SCC) din punct de vedere economic și social (din perspectiva ocupării forței de muncă în aceste sectoare). Analiza are în vedere modul de evoluție a acestor sectoare, studiul încadrându-se în linia cercetărilor Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), care au obiectivul de a studia evoluția SCC în mod continuu și prin folosirea ultimelor date și informații financiare disponibile.

Analiza economică este realizată pe baza situațiilor financiare ale companiilor comerciale. Profesioniștii înregistrați ca Persoane Fizice Autorizate nu se regăsesc în această analiză deoarece își organizează contabilitatea în partidă simplă și ca atare nu depun anual situații financiare de sinteză (bilanț contabil, cont de profit, pierderi și anexe). De aceea, indicatorii de contibuție economică nu pot fi calculați în prezent la nivel de PFA.

Totuși pentru a estima ponderea profesioniștilor înregistrați ca Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale și Întreprinderi Familiale, INCFC a realizat această pagină cu date puse la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Evoluția Valorii Adăugate Brute (VAB) și Produsul Intern Brut (PIB) în perioada 2015-2017 (miliarde lei)

 

Valoarea adăugată brută este un indicator cheie de performanță deoarece arată contribuția industriilor SCC la economia națională, mai precis la Produsul Intern Brut (PIB).


Contribuția economică a Sectoarelor Culturale și Creative la PIB și VAB naționale

 

Cea mai mare pondere este dată de sectorul IT (1,8% din total VAB în 2018), în timp ce Arhitectura, Publicitatea și Activitățile de difuzare programe radio TV contribuie împreună cu 1,3% la VAB național în 2018.


Cifra de afaceri a Sectoarelor Culturale și Creative (mii lei)

 

Cifra de afaceri SCC și-a continuat trendul ascendent înregistrat și în perioadele anterioare, pe fondul creșterii economice la nivel național și al fructificării tendințelor de creștere a consumului la nivelul populației țării.


Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC în 2018

 

Din punctul de vedere al structurii cifrei de afaceri pe subsectoare SCC în anul 2018, se remarcă de departe sectorul IT, care domină cu 41,5% din total.


Modificări ale cifrei de afaceri din anul 2018 comparativ cu anul 2015 (pe subsectoarele SCC)

 

Profitul net (mii lei)

 

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă. Dacă în perioada 2011-2015 acesta a avut un an în care tendința a fost negativă (2012), în intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat. Evident, acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic pozitiv pe care îl parcurge economia națională. Începând cu anul 2017, creșterile anuale de profit au depășit 30%


Structura profitului net pe toate sectoarele SCC în 2015-2018

 

Structura profitului net pe sectoare SCC în 2015-2018

 

Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și a profitului net față de 2015 (%)

 

Ritmul de creștere a profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri. Se observă că în anul 2018, acest ritm este de 214% pentru profitul net, cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri, de 147%. Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate.


Numărul total de angajați ai companiilor comerciale din Sectoarele Culturale și Creative

 

Ocuparea în cadrul SCC a cunoscut și în această perioadă o evoluție pozitivă, cu creșteri anuale ale numărului mediu de salariați.


Angajarea în Sectoarele Culturale și Creative comparativ cu economia națională

 

Evoluția numărului de angajați din sectoarele Cultură și Arte în perioada 2015-2018

 

Evoluția numărului de angajați din Sectoarele Culturale în perioada 2015-2018

 

Evoluția numărului de angajați din Sectoarele Creative în perioada 2015-2018

 

Evoluția numărului de angajați din Sectoarele Transversale în perioada 2015-2018

 

Productivitatea muncii (euro/angajat) companiilor comerciale din Sectoarele Culturale și Creative

 

Productivitatea muncii pe sectoare SCC

 

Rentabilitatea comercială a companiilor comerciale din Sectoarele Culturale și Creative

 

Gradul de îndatorare al companiilor comerciale din Sectoarele Culturale și Creative

 

Evoluția activelor imobilizate (mii lei) ale companiilor comerciale din Sectoarele Culturale și Creative

 

Anexă - Lista de coduri CAEN-uri cuprinse în Sectoarele Culturale și Creative

 
Pentru mai multe detalii despre definirea Sectoarele Culturale și Creative accesați Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România [2016]