Relația dintre cultură și educație

Secțiune: Barometrul de Consum Cultural 2018

Relația dintre cultură și educație

Dată actualizare: Noiembrie 2019

Percepţia respondenţilor privind rolul instituţiilor educaţionale şi culturale, în funcţie de mediul de rezidenţă

Cum citești graficul?

Exemplu: Doar 29% dintre respondenții din mediul rural consideră că instituţiile culturale din localitatea de reședință organizează suficiente proiecte adresate publicului larg

Procentul respondenților care au răspuns Acord

 • Rural
 • Urban
 • 70%
 • 70%

Şcolile şi liceele trebuie să se implice mai mult în organizarea şi promovarea de activităţi culturale

 • 66%
 • 63%

Participarea tinerilor la activităţi culturale e la fel de importantă ca participarea la orele de la şcoală

 • 29%
 • 42%

Instituţiile culturale din localitatea mea (exemple: teatre, muzee etc.) organizează suficiente proiecte adresate publicului larg

 • 22%
 • 27%

Evenimentele culturale din localitatea mea se adresează mai mult publicului specializat şi mai puţin publicului larg

 • 70%
 • 71%

Instituţiile de cultură şi instituţiile educaţionale trebuie să colaboreze mai frecvent în organizarea de activităţi culturale


Participarea oamenilor la activităţi de creaţie şi activităţi ce presupun creativitate

Cum citești graficul?

35% dintre respondenți au dansat cel puțin o dată pe an

Tipuri de activităţi creative pe care le-au desfăşurat respondenţii în ultimele 12 luni

În ultimele 12 luni, aţi efectuat aceste activităţi, fie singur(ă), fie într-un grup sau în cadrul unui curs? Da Nu Total
Aţi cântat la un instrument muzical 7% 93% 100%
Aţi cântat (voce) 20% 80% 100%
Aţi jucat pe scenă sau într-un film 4% 96% 100%
Aţi dansat 35% 65% 100%
Aţi scris o poezie, un eseu, un roman etc. 7% 93% 100%
Aţi făcut fotografii sau aţi făcut un film 30% 70% 100%
Aţi desfăşurat activităţi artistice, precum sculptură, pictură, desen sau activităţi de artizanat 10% 90% 100%
Aţi desfăşurat activităţi creative pe calculator, cum ar fi designul unui site, unui blog / videoblog etc. 7% 93% 100%

Principalele medii în care oamenii au luat legătura, în copilărie sau mai târziu, cu activităţile creative şi artistice

Aţi participat vreodată (fie în copilărie, fie mai târziu) la următoarele activităţi artistice extra-curriculare (în afara orelor obligatorii de la şcoală)? Da, prin cursuri private (exemplu: meditaţii, în familie etc.) Da, în cadrul unei instituţii culturale (Şcoală Populară de Artă, casă de cultură, ONG etc.) Da, la şcoală / liceu, în afara orelor Nu Total
1. Cursuri de muzică (instrumente muzicale, canto etc.) 4% 5% 16% 75% 100%
2. Cursuri de dans sau de balet 3% 4% 10% 83% 100%
3. Cursuri de teatru 1% 2% 6% 91% 100%
4. Cursuri de fotografie / film 4% 5% 16% 75% 100%
5. Cursuri de desen, pictură, sculptură sau activităţi de artizanat 1% 2% 10% 87% 100%
6. Cursuri de creaţie literară 1% 1% 7% 91% 100%

Percepţia respondenţilor cu privire la importanţa implicării instituţiilor educaţionale în evenimente culturale

Prelucrarea datelor: Harta reprezintă distribuția procentelor pentru varianta de răspuns „de acord” la întrebarea Sunteţi de acord cu afirmaţia: Şcolile şi liceele trebuie să se implice mai mult în organizarea şi promovarea de activităţi culturale?

70% 80% 79% 64% 72% 66% 45% 73%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Percepţia respondenţilor cu privire la importanţa participării tinerilor la activităţi culturale în raport cu orele de la şcoală

Harta reprezintă distribuția procentelor pentru varianta de răspuns „de acord” pentru întrearea Sunteți de acord cu afirmația: Participarea tinerilor la activități culturale este la fel de importantă ca participerea la orele de la școală?

69% 65% 82% 57% 65% 58% 39% 71%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Percepţia respondenţilor cu privire la suficienţa numărului de evenimente culturale care sunt destinate publicului larg

Harta reprezintă distribuția procentelor pentru varianta de răspuns „de acord” pentru întrebarea Sunteți de acord cu afirmația: Instituțiile culturale din localitatea mea (ex.: teatre, muzee etc.) organizează suficiente evenimente adresate pulicului larg?

39% 50% 28% 44% 26% 30% 31% 51%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Percepţia respondenţilor cu privire la ţinta evenimentelor culturale din punctul de vedere al publicului

Harta reprezintă distribuția procentelor pentru varianta de răspuns „de acord” pentru întrebarea Sunteți de acord cu afirmația: Evenimentele culturale din localitatea mea se adresează mai mult pulicului specializat și mai puțin publicului larg?

17% 24% 29% 37% 26% 17% 24% 29%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%