Biblioteci (date descriptive)

Secțiune: Cartografierea Sectorului Cultural

Biblioteci (date descriptive)

Această pagină prezintă o serie de analize, date descriptive și indicatori stastistici despre activitatea bibliotecilor din România care au raportat activitate pe anul 2018 prin completarea chestionarului CULT 1 – “Activitatea bibliotecilor”, în cadrul procesului de colectare statistică anuală desfășurată de Institutul Național de Statistică.

Analizele au fost centrate în primul rând pe distribuția teritorială a unităților cu proprietate de stat (publice).

Definiții:

Biblioteca este instituția, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta și a conserva colecții de cărți, publicații periodice, alte documente specifice și baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de către persoane fizice (utilizatori) în scop de informare, cercetare, educație sau recreere: în cadrul societății informaționale biblioteca are importanță strategică.

Tipurile de biblioteci sunt: naționale, universitare, publice (județene, municipale, orășenești și comunale), școlare și specializate (ale instituțiilor academice și de cercetare, instituțiilor publice centrale și locale, instituțiilor de cultura și culte, ale operatorilor economici, sindicatelor, ale altor organizații asociative).

Numărul volumelor existente în biblioteci reprezintă totalitatea cărților, broșurilor, colecțiilor de ziare și reviste cu minim 5 pagini și materialele audiovizuale (casete cu benzi magnetice, discuri, diafilme și alte materiale de bibliotecă: hărți, grafice, reproduceri artistice, etc.) înscrise în registrul de inventar al bibliotecii.

Sunt incluse bibliotecile proprietate publică și privată. Se înregistrează în seriile de date numai unitățile de bază care au funcționat în anul de referință.

Unitatea de bază este definită ca sediul central al instituției la nivelul localității sau unității administrativ-teritoriale (UAT) pe raza căreia funcționează. Unitățile de bază pot avea/înființa filiale pe raza UAT-ului în care funcţionează.

Astfel, numărul total de instituții include unitățile de bază și filialele lor. [SURSA]

Date generale [2018]

 
 
 

Date generale [2019]


Date generale [2020]


Distribuția bibliotecilor din România în funcție de tipologie, tip de proprietate și mediu de rezidență (2018)


Distribuția bibliotecilor din România în funcție de tipologie, tip de proprietate și mediu de rezidență (2019)


Distribuția bibliotecilor din România în funcție de tipologie, tip de proprietate și mediu de rezidență (2020)


Distribuția bibliotecilor proprietate de stat la nivel teritorial (2018)


Distribuția bibliotecilor proprietate de stat la nivel teritorial (2019)


Distribuția bibliotecilor proprietate de stat la nivel teritorial (2020)


Personalul bibliotecilor (2018)


Distribuția pe gen a personalului bibliotecilor proprietate de stat


Distribuția teritorială a personalului bibliotecilor proprietate de stat


Bibliotecile publice din România - distribuție pe categorii și evoluția în perioada 1990-2020


Procentul de localități din mediul rural care au avut bibliotecă comunală în anul 2018 / județe


Procentul de localități din mediul rural care au avut bibliotecă comunală în anul 2019 / județe


Procentul de localități din mediul rural care au avut bibliotecă comunală în anul 2020 / județe


Evoluția numărului de biblioteci comunale în județele care au avut peste 50% dintre UAT-uri fără acest tip de unitate în anul 2018

 
Date similare despre Instituții de spectacole
Date similare despre Muzee și colecții publice