Muzee și colecții publice – date descriptive

Secțiune: Muzee și colecții publice – date descriptive

Muzee și colecții publice – date descriptive

Această pagină prezintă o serie de analize, date descriptive și indicatori stastistici despre activitatea muzeelor din România care au raportat activitate pe anul 2018 prin completarea chestionarului CULT 2 – “Activitatea muzeelor şi colecţiilor publice”, în cadrul procesului de colectare statistică anuală desfășurată de Institutul Național de Statistică.

Analizele au fost centrate în primul rând pe distribuția teritorială a unităților cu proprietate de stat (publice).

Definiții:

Muzeul este instituţia de cultură, de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării și recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.

Colecţia este un ansamblu de bunuri culturale şi naturale, constituit în mod sistematic şi coerent de către persoane fizice sau juridice de drept public sau privat.

Colecţiile publice, conform Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, sunt colecţii accesibile publicului şi specialiştilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistică, documentară, istorică, științifică, culturală şi memorialistică.

Colecțiile private sunt colecțiile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul și specialiștii au acces numai cu acordul deținătorilor.

După natura bunurilor culturale existente în patrimoniu, muzeele şi colecţiile publice pot fi: de artă, de arheologie și istorie, de știință și istorie naturală, de știință și tehnică, de etnografie și antropologie, specializate, generale, alte muzee, grădini zoologice, grădini botanice, acvarii și rezervații naturale.

Unitatea de bază este definită ca sediul central al instituției la nivelul localității sau unității administrativ-teritoriale (UAT) pe raza căreia funcționează. Unitățile de bază pot avea/înființa filiale pe raza UAT-ului în care funcţionează.

Astfel, numărul total de instituții include unitățile de bază și filialele lor. [SURSA]

Date generale [2018]


Date generale [2019]


Date generale [2020]


Distribuția muzeelor și colecțiilor publice din România în funcție de tipologie, mediu de rezidență și public/privat (2018)


Distribuția muzeelor și colecțiilor publice din România în funcție de tipologie, mediu de rezidență și public/privat (2019)


Distribuția muzeelor și colecțiilor publice din România în funcție de tipologie, mediu de rezidență și public/privat (2020)

Unități de bază
Număr total

Distribuția muzeelor și colecțiilor publice proprietate de stat la nivel teritorial (2018)

Unități de bază

Număr total


Distribuția în funcție de gen a personalului de specialitate din muzee și colecții publice (2019)

Unități de bază
Număr total

Distribuția în funcție de gen a personalului de specialitate din muzee și colecții publice (2020)


Personalul muzeelor şi colecţiilor publice [2018]

Personalul muzeului sau colecţiei publice (angajat cu funcţia de bază) se detaliază în personal de specialitate, personal tehnic şi personal administrativ şi de întreţinere. Personalul de specialitate include muzeografi, conservatori, restauratori, cercetători etc. Personalul tehnic include: ingineri IT, tehnicieni, muncitori peisagiști etc., iar personalul administrativ și de întreținere include: administratori de patrimoniu, administratori financiari, administratori, casieri, muncitori calificați/necalificați, îngrijitori, paznici, fochiști etc


Distribuția în funcție de gen a personalului de specialitate din muzee și colecții publice (2018)


Distribuția geografică a personalului din muzee și colecții publice - proprietate de stat (pe regiuni de dezvoltare și județe)


Distribuția geografică a personalului din muzee și colecții publice - proprietate de stat - pe tipuri de încadrare

 
 
Date similare despre Instituții de spectacole
Date similare despre Biblioteci