Veniturile și efectivul de personal al ONG-urilor culturale în anul 2019

Secțiune: Inventarierea organizațiilor neguvernamentale culturale din România

Veniturile și efectivul de personal al ONG-urilor culturale în anul 2019

Dată actualizare: 14 ianuarie 2021

Această secțiune prezintă grafic date privitoare la veniturile ONG-urilor culturale identificate, precum și efectivul de personal al acestora pentru perioada 2019. Astfel, în continuare vor putea fi urmărite ilustrări grafice ale proporției de ONG-uri active în domeniul cultural față de celelalte domenii și clasificări ale veniturilor, efectivului de personal și ale codurilor CAEN în funcție de tipul de activități întreprinse (economice sau cu scop patrimonial).

Ilustrațiile din această pagină reprezintă un prim rezumat al rezultatelor demersului INCFC, un raport complet urmând a fi publicat în anul 2021.

Cum citești graficul?

Exemplu de citire: cele 3933 de organizații culturale active identificate reprezintă 8% din totalul organizațiilor neguvernamentale care au depus bilanț contabil la 31 decembrie 2019.


Cum citești graficul?

  • 14% dintre ONG-urile culturale identificate au avut efectiv de personal de peste 3 persoane pentru activitățile fără scop patrimonial desfășurate în anul 2019.