Capital digital și decalaje sociale. Evoluția practicilor de consum cultural non-public în perioada pandemiei

Secțiune: Tendințe ale consumului cultural în pandemie (ediția II)

Capital digital și decalaje sociale. Evoluția practicilor de consum cultural non-public în perioada pandemiei

Capitolul abordeazã tema decalajelor sociale manifestate în timpul pandemiei Covid 19 la nivelul practicilor de consum cultural non-public. Capitolul pornește de la rolul capitalului digital într-o societate bazatã pe cunoaștere și informaţie și continuã cu abordarea decalajelor sociale prin convertibilitatea formelor de capital.

Tendinţele generale de consum cultural non-public evidenţiazã menţinerea practicilor în perioada iulie-octombrie la niveluri similare cu cele înregistrate în perioada ianuarie-iunie 2020. Cele mai relevante modificãri s-au înregistrat în cazul utilizãrii internetului pentru a asculta muzicã online (cu o scãdere de 9%), pentru folosirea reţelelor de socializare (cu o scãdere de 8 procente), pentru informãri / declaraţii de presã / comunicate de importanţã naţionalã (cu o scãdere de 7%).

Remarcãm o tendinţã de scãdere și a practicilor de lecturã în format tipãrit, de la 58% în perioada ianuarie-iunie 2020, la 52% în perioada iulie-octombrie și a vizitãrii site-urilor unor biblioteci pentru a cãuta materiale, cu 5% în a doua jumãtate faţã de prima jumãtate a anului 2020. Concluziile principale ale capitolului evidenţiazã accentuarea decalajelor de consum cultural între populaţia generalã și grupurile vulnerabile, cele mai afectate fiind femeile și persoanele cu venituri sub 1500 de lei.

Conținutul acestui capitol poate fi consultat integral în format PDF pe siteul culturadata.ro.