Tendințe ale consumului cultural public în contextul pandemiei COVID-19. Analize comparative 2019-2020

Secțiune: Tendințe ale consumului cultural în pandemie (ediția II)

Tendințe ale consumului cultural public în contextul pandemiei COVID-19. Analize comparative 2019-2020

Capitolul prezintã scãderile accentuate ale consumului cultural în spaţiul public care au înregistrat cel mai mic nivel pentru activitãţile artistice (sub 25%) și diferenţele între tipurile de consum public. Activitãţile culturale în aer liber au înregistrat scãderi de consum mai mici comparativ cu cele realizate în
spaţii închise, aceastã tendinţã, identificatã și la prima ediţie, a continuat și va continua și în anul 2021. O altã tendinţã identificatã a fost dependenţa nivelului de consum cultural de evoluţia situaţiei epidemiologice, cea mai mare intenţie de consum înregistrându-se pentru varianta de participare dacã situaţia se îmbunãtãţește. O altã tendinţã importantã este faptul cã diferenţele socio-demografice nu sunt relevante în aceastã perioadã în pentru explicarea comportamentului de consum. Capitolul oferã explicaţii pentru tendinţele identificate
prin comparaţii cu ediţia anterioarã a studiului și cu ultima ediţie a Barometrului de Consum Cultural din anul 2019. Aceste explicaţii sunt dependente de influenţele externe (evoluţia numãrului de îmbolnãviri, mãsuri guvernamentale, evoluţia ratei de vaccinare) și individuale (caracteristici și preferinţe personale, nevoi și aspiraţii).

Conținutul acestui capitol poate fi consultat integral în format PDF pe siteul culturadata.ro.