Analiza producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe TV [2011-2016]

Secțiune: Rețeaua cinematografică și piața de film din România

Analiza producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe TV [2011-2016]

În cadrul acestei secțiuni prezentăm o parte din rezultatele studiului Analiza pieței de film din România realizat de INCFC in 2016. S-a realizat astfel o analiză în dinamică a evoluției financiare a companiilor care activează în domeniul producției, post-producției și distribuției de filme cinematografice, video și programelor TV. Mai exact, se va efectua o radiografie a următoarelor patru domenii de activitate:

 • CAEN 5911: Activități de producție de filme cinematografice, video și programe de televiziune:
  • activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (seriale de televiziune, documentare etc.) sau reclame de televiziune;
  • activitățile arhivelor de filme etc.
 • CAEN 5912: Activități de post-producție de filme cinematografice, video și programe de televiziune:
  • redactarea, transferurile de pe film pe casete, titrarea, subtitrarea grafică produsă pe calculator;
  • animația și efectele speciale;
  • developarea și procesarea filmelor cinematografice;
  • activitatea laboratoarelor de filme cinematografice și activitățile laboratoarelor speciale, pentru filmele de desene animate.
 • CAEN 5913: Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și programe de televiziune:
  • distribuția de filme, benzi video, DVD-uri și producții similare către sălile de cinematograf, rețelelor și posturilor de televiziune etc.
  • achiziționarea drepturilor de distribuire a filmelor, benzilor video și DVD-urilor.
 • CAEN 5914: Proiecția de filme cinematografice:
  • activități de proiecție a filmelor cinematografice sau a casetelor video, în săli de cinema, în aer liber sau în alte locuri destinate proiecțiilor;
  • activitățile cinecluburilor.

Sursa datelor o reprezintă informațiile din situațiile anuale de sinteză depuse de către companiile comerciale la Ministerul Finanțelor Publice și la Oficiul Național Registrul Comerțului. Pentru acest studiu, a fost folosită mai exact ca sursă www.listafirme.ro. Intervalul de analiză a fost 2011-2015, un interval suficient de lung pentru a putea suprinde modificările survenite în acest domeniu. Pentru analiza numărului de companii, intervalul de analiză a inclus chiar și situația la iunie 2016.

Analiza a fost efectuată pe următoarele niveluri: număr companii, cifra de afaceri, profitul net, ocuparea forței de muncă și productivitatea muncii. Pentru aprofundarea rezultatelor, consultați studiul Analiza pieței de film din România.

Evoluția numărului total de companii [2011-2016]

Numărul de companii în acest domeniu de activitate a avut o evoluție pozitivă. Astfel, dacă în anul 2011, numărul total de companii din domeniul producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe de televiziune era de 1.227 de firme, în iunie 2016 acest număr a trecut de 2.000 de firme. 

Cea mai mare creștere a avut loc în anul 2015 (14,8%). Trebuie remarcat faptul că și în 2016 trendul fost unul semnificativ, respectiv 8,5% la iunie 2016. Acesta este un rezultat parțial deoarece include raportarea doar la semestru. Este posibil ca până la finele anului dacă tendința continuă ca în prima jumătate a sa, ritmul de creștere al anului 2016 să fie chiar mai mare decât în anul 2015.

An 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Număr total companii 1227 1360 1514 1701 1953 2119

Structura numărului de companii [2011-2016]

Cele mai multe companii sunt în domeniul producției și post-producției de filme cinematografice, video și programe de televiziune (codurile CAEN 5911 și 5912). Firmele din domeniul distribuției sunt mult mai puține ca număr, dar cunosc o evoluție constant pozitivă în cadrul intervalului de timp analizat (codurile CAEN 5913 și 5914).

Activitate / an 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CAEN 5911 - activități de producție de filme cinematografice, video și programe de televiziune 1073 1191 1328 1491 1712 1864
CAEN 5912 - activități de post-producție de filme cinematografice, video și programe de televiziune 82 88 100 115 134 147
CAEN 5913 - activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și programe de televiziune 36 40 42 47 53 53
CAEN 5914 - proiecția de filme cinematografice 36 41 44 48 54 55

Mărimea companiilor [2015]

Marea majoritate a companiilor sunt microîntreprinderi (97%). În fapt, există o singură întreprindere mare cu 278 de angajați, situată în județul Ilfov și care activează în domeniul Activităților de producție cinematografică, video și de programe de televiziune. Tot ca o observație, toate cele opt companii mijlocii și mari sunt din Regiunea București-Ilfov, indicând o concentrare a acestor activități în această zonă. Dintre acestea, cinci companii sunt din domeniul producției, iar trei sunt din domeniul Proiecției de filme cinematografice.

Structura companiilor Micro Mică Mijlocie Mare
Număr companii 2062 49 7 1
Nr. mediu salariați 1 18 100 278

Distribuția companiilor pe cele mai mari orașe din România [2015]

Poziție Oraș Populație Nr. firme Nr. firme la 100.000 locuitori
1 București 1 883 425 1314 69,8
2 Cluj-Napoca 345 796 75 21,7
3 Timișoara 319 279 22 6,9
4 Iași 290 422 19 6,5
5 Constanța 283 872 34 12
6 Craiova 269 506 12 4,5
7 Brașov 253 200 19 7,5
8 Galați 249 432 9 3,6
9 Ploiești 209 945 19 9
10 Oradea 196 367 11 5,6

Evoluția cifrei de afaceri (mii lei) [2011-2015]

În ceea ce privește cifra de afaceri a companiilor, per ansamblu se remarcă un trend ascendent foarte important la nivelul întregului interval de analiză (+28,4% în anul 2015 comparativ cu anul 2011). 

Cea mai mare pondere este adusă de activitățile de producție filme cinematografice, video și programe de televiziune (55,6% din total cele patru activități).

Activitate 2011 2012 2013 2014 2015
Activități de producție cinema, video și programe TV 530 129 555 501 617 735 745 934 646 366
Activități post-producție cinema, video și programe TV 24 696 29 895 31 513 34 677 42 744
Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV 198 968 255 937 279 205 268 218 225 523
Proiecția de filme cinematografice 150 457 164 347 187 440 212 089 246 282
Total 904 250 1 005 680 1 115 893 1 260 918 1 160 915

Dinamica anuală a cifrei de afaceri [2011-2015]

Spre deosebire de numărul de companii, cifra de afaceri nu a cunoscut o evoluție ascendentă pentru întregul interval de analiză. Astfel, după o evoluție pozitivă an de an în perioada 2011-2014, cifra de afaceri cunoaște o ușoară scădere în 2015 (-7,9%). Această scădere a fost generată de două dintre cele patru domenii de activitate: Activități de producție cinema, video și programe TV – CAEN 5911 (-13,3%) și Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și programe TV – CAEN 5913 (-15,9). Astfel, distribuția a fost influențată în mod direct de producție.

Scăderea producției în cadrul activității CAEN 5911 este corelată și cu datele statistice oferite de către Centrul Național al Cinematografiei. Astfel, are loc o scădere a producției de filme românești cu 100% finanțare națională, în anul 2015 comparativ cu anul 2014, în particular a filmelor de lung metraj. În anul 2014, numărul total de filme românești de lung metraj a fost de 38, în timp ce în anul 2015 numărul acestora a scăzut la 26. Cea mai mare scădere a fost înregistrată de filmele de lung metraj de ficțiune (-10 filme în 2015 față de 2014). Evident, această evoluție a influențat și cifra de afaceri a filmelor din domeniul producției și distribuției specifice. 

Dinamica anuală a cifrei de afaceri relevă trenduri pozitive pentru toate cele patru activități. Rezultate foarte bune se remarcă pentru două dintre acestea (care de altfel au și o dinamică anuală pozitivă pentru fiecare an de analiză).

Activitate 2011 2012 2013 2014 2015
Activități de producție cinema, video și programe TV 0,00% 4,80% 11,20% 20,80% -13,30%
Activități post-producție cinema, video și programe TV 0,00% 21,10% 5,40% 10,00% 23,30%
Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV 0,00% 28,60% 9,10% -3,90% -15,90%
Proiecția de filme cinematografice 0,00% 9,20% 14,10% 13,20% 16,10%
Total 0,00% 11,20% 11,00% 13,00% -7,90%

Top 10 orașe ca cifră de afaceri [2011-2015]

Poziție Oraș Populație Cifră de afaceri (mii lei) CA/populație (lei)
1 București 1 883 425 1 023 584 543,5
2 Cluj-Napoca 345 796 9595 27,7
3 Timișoara 319279 9.725 30,5
4 Iași 290 422 1 197 4,1
5 Constanța 283 872 9 069 31,9
6 Craiova 269 506 750 2,8
7 Brașov 253 200 861 3,4
8 Galați 249432 147 0,6
9 Ploiești 209 945 899 4,3
10 Oradea 196 367 5863 29,9

Evoluția profitului net [2011-2015]

Activitate / An 2011 2012 2013 2014 2015
Activități de producție cinema, video și programe TV -15720207 -25575633 -4272756 -53151158 13604691
Activități post-producție cinema, video și programe TV 3202949 4188105 3902362 3860578 8238325
Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV -2901963 5970053 2534138 -3098586 -15331554
Proiecția de filme cinematografice 1714807 598549 -4812148 -4307535 7067007
Total -13704414 -14818926 -2648404 -56696701 13578469

Dinamica anuală a profitului net [2011-2015]

Activitate / An 2011 2012 2013 2014 2015
Activități de producție cinema, video și programe TV 0,0% -62,7% 83,3% -1144,0% 125,6%
Activități post-producție cinema, video și programe TV 0,0% 30,8% -6,8% -1,1% 113,4%
Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV 0,0% 305,7% -57,6% -222,3% -394,8%
Proiecția de filme cinematografice 0,0% -65,1% -904,0% 10,5% 264,1%
Total 0,0% -8,1% 82,1% -2040,8% 123,9%

Evoluția numărului de angajați [2011-2015]

Analiza numărului de angajați reflectă o evoluție generală pozitivă, cu o creștere de 389 de salariați în 2015 față de 2011 (11,6%). Este vorba de o creștere anuală moderată generată în mare parte de sporurile înregistrate în domeniul Activităților de producție de filme cinematografice, video și programe de televiziune (CAEN 5911). De altfel, acest cod CAEN deține 76,6% din total forță de muncă a activităților analizate.

Activitate / An 2011 2012 2013 2014 2015
Activități de producție cinema, video și programe TV 2535 2582 2735 2774 2870
Activități post-producție cinema, video și programe TV 140 157 214 177 142
Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV 191 188 193 187 179
Proiecția de filme cinematografice 491 506 539 575 555
Total 3357 3433 3681 3713 3746

Productivitatea muncii [2011-2015]

Productivitatea muncii este tratată în acest studiu ca raport între cifra de afaceri și numărul mediu de angajați. Deși există și alte abordări, respectiv raportarea valorii adăugate brute VAB sau a profitului net la numărul de angajați, pentru acest studiu scopul este de a reliefa câți lei cifră de afaceri se obțin prin utilizarea unui angajat. Cifra de afaceri este practic valoarea producției vândute pe piață (în cazul nostru mai mult este vorba de valoarea unor servicii prin specificul activității).

Comparativ cu anul 2011, productivitatea muncii a cunoscut o evoluție pozitivă, atât per total coduri CAEN analizate, cât și pentru fiecare cod CAEN în parte. Per total, productivitatea muncii a crescut de la 62.357 de euro/angajat în 2011 la 68.496 de euro/angajat în 2015. Cea mai mare valoare este obținută în anul 2014 (75.767 de euro/angajat). În 2015 are loc o scădere a acestui indicator, pe seama scăderii valorilor pentru producția și distribuția de filme cinematografice, video și programe TV. De exemplu, în timp ce numărul de angajați a crescut pentru CAEN 5911, cifra de afaceri a cunoscut o reducere de -13,3%, un factor de influență fiind în acest sens reducerea producției de filme românești de lung metraj.

Productivitatea muncii cunoaște o creștere de cca 10% în 2015 față de 2011. Cel mai mare spor s-a înregistrat însă în anul 2014, respectiv 21,5%, sub influența performanței foarte bune a producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe de televiziune (5911 și 5913). Astfel, în 2014 codul CAEN 5911 înregistrează o creștere de 23,9% față de 2011, iar codul CAEN 5913, un spor de 32,7% față de 2011. Declinul din anul următor al celor două activități s-a resimțit negativ la nivelul întregului sector de activitate analizat.

Se remarcă trendul pozitiv al Proiecției de fime cinematografice (5914), acesta fiind de altfel singurul cod CAEN care înregistrează creșteri anuale pozitive pentru întregul interval de analiză. Comparativ cu anul 2011, sporul de productivitate este de 38,3%, o performanță într-adevăr remarcabilă.

Remarcabilă este și evoluția productivității muncii pentru Activitățile de post-producție filme cinematografice, video și programe TV (5912), care înregistrează un spor de 62,9% comparativ cu anul 2011. Valoarea mare a indicatorului pentru aceste activități este explicată prin numărul foarte mic de angajați ai companiilor din acest sector.

Activitate / An 2011 2012 2013 2014 2015
Activități de producție cinema, video și programe TV 48 412 48 579 50 363 59 995 49 777
Activități post-producție cinema, video și programe TV 40 836 42 995 32 835 43 711 66 530
Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV 241 155 307 397 322 576 320 011 278 463
Proiecția de filme cinematografice 70 938 73 339 77 543 82 294 98 077
Total 62 357 66 147 67 596 75 767 68 496