Cultura în carantină – Monitorizarea domeniului cultural în timpul crizei Covid-19

Sprijin pentru sectorul cultural

Dată lansare: 8 aprilie 2020

Aceste efecte au atras o mobilizare atât din partea administrației centrale, dar și a sectoarelor public și privat și, nu în ultimul rând a publicului. Răspunsurile acestora s-au intersectat pe mai multe paliere, implicând noi surse de finanțare, dar și dezvoltarea sau adaptarea unor noi instrumente de lucru, după cum e ilustrat mai jos:

 

Măsurile menite să contracareze efectele celor menționate anterior și să protejeze și să susțină sectorul cultural:

18 martie 2020

A fost emisă OUG 30/18.03.2020, care prevede: 

  • Art. 10: Modalitatea de acordare a șomajului tehnic în cazul SRL-urilor și ONG-urilor care suspendă temporar contractul de muncă. Astfel, salariații beneficiază de indemnizație subvenționată de stat de 75% din salariu, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie
  • Art. 15, alin. 1: Asigurarea unui indemnizații egale cu salariul minim brut pe economie pentru persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale. [SURSA]

18 martie 2020

A fost emisă OUG 29/18.03.2020, care include măsuri economice și fiscal-financiare cu impact și asupra sectorului cultural:

  • Art. 10, alin. 1: Societăţile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004, care şi-au întrerupt total sau parţial activitatea în baza deciziilor emise de autorităţile publice, pe perioada stării de urgență, dacă deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi, electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare. [SURSA]

Pentru a facilita aceste demersuri, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (Ministerul Muncii) pune la dispoziție instrucțiuni și resurse pentru întocmirea dosarelor și transmiterea lor în format electronic către agențiile județene.

25 martie 2020

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală anunță constituirea Registrului Sectorului Cultural Independent, util în toate demersurile privind mobilitatea și sprijinirea acestui sector, determinarea nevoilor de reglementare și asigurarea prezenței acestuia în viitoarea strategie națională în domeniul culturii.

25 martie 2020

Administrația Fondului Cultural Național anunță că menține deschis apelul pentru sesiunea a doua de finanțare din 2020, tocmai pentru a sprijini operatorii culturali în contextul agravării crizei cauzate de Covid-19 [SURSA]. Mai mult, o parte din instituțiile publice de cultură (Centrul Național al Dansului, Institutul Național al Patrimoniului, Centrul Cultural Clujean, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, Teatrul Studio M din Sfântu Gheorghe) anunță că nu vor participa la această sesiune de finanțare pentru a-și arăta solidaritatea față de operatorii culturali independenți, ale căror resurse s-au diminuat drastic.

26 martie 2020

A fost emisă OUG 32/26.03.2020, în urma consultărilor dintre Ministerul Culturii şi sectorul cultural independent [SURSA]. Ordonanța stipulează că persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și  drepturile conexe, conform reglementărilor în vigoare, vor primi o indemnizație egală cu 75% din salariul mediu brut pe țară garantat din bugetul general consolidat prin Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială sau Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. Persoanele vizate trebuie să nu obțină venituri din alte activități și trebuie să declare pe proprie răspundere că se află în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență instituite [SURSA].

27 martie 2020

Ministerul Culturii, la iniţiativa Ministrului Bogdan Gheorghiu, a lansat proiectul de finanțare ACCES Online 2020, dedicat exclusiv sectorului privat, ca un instrument de susținere financiară a proiectelor culturale care au capacitatea de a fi diseminate exclusiv în mediul online. Proiectul a fost gândit în special pentru ajutorarea artiștilor care în această perioadă nu își mai pot desfășura activitățile artistice cu public. Din acest motiv, Ministerul Culturii a decis ca, anul acesta, sesiunea anuală de finanțare prin Programul ACCES să fie dedicată operatorilor culturali din zona independentă. Proiectele depuse în cadrul programului ACCES Online 2020 trebuie să se încadreze în domeniile: teatru, muzică, dans, arte vizuale, patrimoniu imaterial. Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie este de 1.000.000 de lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect / acțiune culturală este de 50.000 de lei. Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES Online trebuie să se desfăşoare în intervalul 30 mai – 31 august 2020. Data limită pentru transmiterea dosarului de participare este 30 aprilie 2020. [SURSA]

31 martie 2020

Guvernul României, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, a aprobat, printr-o ordonanță de urgență, măsuri ce vor permite utilizarea semnăturii electronice pentru:

  • comunicarea în format digital între autoritățile și instituțiile statului 
  • comunicare în format digital între acestea și persoanele fizice și juridice
  • asigurarea desfășurării unor procese vitale ale statului prin implementarea mijloacelor informatice și de comunicații securizate. [SURSA]

De asemenea, apar inițiative de solidaritate cu scopul de a sprijini sectorul cultural, dar și de a implica sectorul cultural în susținerea eforturilor spitalelor în contextul actual: